In mijn werk ontmoet ik veel mensen die voor coaching komen en één-op-één hulp zoeken met verschillende technische trainers of CD’s, soms met een focus rond hun carrièredoelen. Meestal is er bij deze ontmoetingen een specifiek thema voor de sessies of programma’s, die allemaal tussendoor kunnen worden geleverd. Soms zal het thema of de inhoud van een sessie ook van tijd tot tijd worden gewijzigd om de inhoud interessanter en relevanter te maken. De sessies bestaan meestal uit een reeks workshops, face to face, telefonisch of via internet. De informatie is relevant voor de cliënt, de persoon die de sessie bijwoont, de uitdagingen (of uitdagingen) waarvoor hij staat en de leerdoelen.

Coaching gaat over het verbeteren van het prestatieniveau van de mensen, in de verschillende hoedanigheden waarin zij betrokken zijn, in de organisatie en in de gemeenschap, in de wereld. Het gaat erom de mensen te helpen om te gaan met potentiële problemen in hun omgeving, die in verband kunnen worden gebracht met slechte prestaties in rollen als verkoop, bedrijfsontwikkeling, klantenontwikkeling, innovatie, management, leiderschap enz.

Soms gaat de benodigde hulp niet over het vergroten van de technische kennis, maar over het helpen van de mensen om meer zelfbewust te worden; veel meer zelfreflectief over het hele proces. Als de coaching plaatsvindt binnen een organisatie of in de context van een team, gaat het er vaak om in de buurt te zijn en je team bloot te stellen aan ‘wat er gaande is’, wat er goed gaat en wat er fout gaat, zodat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid toenemen.

Wat is de baan?

Voor zover ik weet, zijn er in de wereld van vandaag in hoofdzaak drie soorten banen – de baan is het wat – de eigenlijke baan de verantwoordelijkheden die je graag doet en de rest die je moet doen om je bedrijf, je carrière, je interesses enz, en reputatie op te bouwen. De baan is het resultaat van de relatie tussen jou en je directe omgeving of baan of personeel etc, inclusief je klanten. Het hele doel van de baan is om u te helpen uw vaardigheden en bekwaamheden te verbeteren – en daardoor uw baan te behouden – om hogerop te komen en vooruit te komen in de wereld en uw carrière.

Wat is de relatie?

In coaching is een deel van wat we doen het verkrijgen van inzicht in de unieke relatie tussen het zelf en de ander, en tussen ons en de anderen. De coach gebruikt de ‘Ik ben’ verklaring als basis voor al zijn therapie sessies. Ik ben….

De vraag is niet of ik deze eigenschappen heb, maar veeleer, waar in mijn eigen onbewuste geest blokkeer of ontken ik de toegang tot juist deze eigenschappen, d.w.z. ben ik de persoon die ik wil zijn, de persoon die ik wil zijn. Echter, als een vroege leerling in coaching, als mijn coach niet in de eerste plaats in mij gelooft, zal ze niet erg behulpzaam zijn voor mij als coach. Ze moet in staat zijn mij te zien, en ik moet in staat zijn haar te zien. Als ik haar kan zien, en zij mij niet, dan zouden we in staat moeten zijn om het coachingsproces te beginnen.

In therapie zal mijn therapeut mij naar mijn gevoelens vragen en dan zal de cliënt over die gevoelens nadenken, en mij vragen ‘waarom voel ik me zo?’ Mijn therapeut zal me dan vragen ‘waar moet ik aan werken om me zo te voelen of zo te handelen? Bijna alsof de therapeut me weloverwogen beoordeelt, en zachtjes suggereert dat waar ik aan moet werken iets moet zijn dat ik moet doen om me anders te voelen, te handelen of te gedragen. Bij coaching leidt wat we in therapie doen tot resultaten. Coaching deelt de reis naar onze eigen gewenste resultaten. In tegenstelling tot therapie, is coaching werken met de persoon om de persoon te worden die hij wil zijn.

De hypnotische versmelting van therapie en coaching is een uniek fenomeen van opkomende wijsheid. De therapeutische relatie is een relatie van twee mensen die samenkomen om aan een probleem te werken en een oplossing te bereiken. De cliënt ervaart een verbetering. De cliënt is gecommitteerd geraakt aan de coaching relatie en wil met mij werken. De cliënt is eindelijk gemotiveerd om een probleem onder ogen te zien. In therapie is de relatie gebaseerd op een van de twee fundamentele variabelen. Ik voel of ik doe. Bij coaching is de relatie gebaseerd op beide variabelen, die altijd in ontwikkeling zijn – ‘ik’.

De reis van een ‘gevoel’ naar een ‘andere’ of ‘veranderde’ toestand kan duidelijker worden weergegeven in het coachingcitaat hierboven: ‘Om op een andere plaats te komen, moeten we aan de slag gaan’, wat een andere route is naar ‘andere’ of ‘gemotiveerde’ gevoelens dan ‘er iets te zijn’. Het gaat niet altijd om de ‘gevoelens’. Het is wat we met onze gevoelens doen dat mogelijkerwijs tot relevantie en betrokkenheid verleidt. Het gaat meer om het proces, de technieken en de gang van zaken, die training vereisen dan om de gevoelens zelf. De gevoelens, emoties zijn zeer levenloze objecten – ze worden niet verondersteld te veranderen.

Lees meer…

Pyschotherapie Alkmaar

Coaching Alkmaar

 

Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.