E learning huiselijk geweld

 

 

 

 

 

Fysiek huiselijk geweld: Er zijn vier soorten fysieke mishandeling: instrumentele mishandeling, psychische of psychologische mishandeling, fysieke mishandeling en seksuele mishandeling. instrumentele mishandeling houdt in dat iemands eigendom of bezittingen worden gebruikt of beschadigd zonder zijn toestemming. Deze vorm van mishandeling wordt als prioritair beschouwd omdat ze vaak alleen voorkomt bij mensen die macht en controle hebben en meestal hun eigen bezittingen bezitten. Psychologisch misbruik omvat voorwendselen en bangmakerij, pesterijen, corruptie en illegale praktijken. Fysieke mishandeling omvat slaan, slaan, stompen, verbranden, beschadigen en ontmoedigen. Het omvat ook seksueel misbruik. De omvang en de moeilijkheidsgraad van psychisch misbruik varieert naar gelang van de graad van het misbruik.

Lichamelijke verwaarlozing: Lichamelijke mishandeling omvat verwaarlozing van kinderen. Dit omvat het in de steek laten of verlaten van het kind thuis of van iemand die voor hem zorgt, het niet voorzien van voedsel, water en basisbehoeften, en het niet behandelen van het kind of het niet optreden voor zijn veiligheid. Mishandeling of verwaarlozing omvat langdurig of matig misbruik, verwaarlozing, achterlating en geestelijke mishandeling en seksueel misbruik. Seksueel misbruik omvat het dwingen of verleiden van een kind of een tiener tot het gebruik van drugs en alcohol. Onder psychische of psychologische mishandeling kan ook worden verstaan het schaden van een kind door zijn vertrouwen en geloofwaardigheid te vernietigen, hem te negeren, wreed te pesten, hem niet met respect te behandelen, zijn gevoelens of neigingen te ontkennen of belachelijk te maken, oneigenlijk gebruik te maken van zijn geld of bezittingen, hem niet tegen gevaar te beschermen en misbruik te maken van zijn eigendom en bezittingen.

Seksueel misbruik en kinderen. Seksueel misbruik omvat het dwingen of verleiden van een kind of jonger kind tot het aanraken van de penis, vagina of een Beperkte seksuele handeling. Seksueel misbruik omvat het dwingen van een ander tot infantiele seks, het dwingen van een ander tot het bekijken van kinderpornografie, het blootstellen van een ander aan, dwingen tot, of verleiden tot seks, het tonen van seksueel expliciet materiaal aan een ander, het aanzetten tot seksuele betrekkingen met een persoon in een geestelijk of lichamelijk compromitterende situatie, het verleiden van jongeren tot het verwijderen van beschermende kleding of het bedekken van seksuele activiteiten zoals masturbatie, kinderen dwingen naar expliciet seksueel materiaal te kijken, met name alleen of samen met mensen van wie bekend is dat zij kinderen misbruiken of gebruiken, kinderen blootstellen aan expliciet seksueel gedrag en respectloze verwachtingen ten aanzien van hun seksuele rol of grenzen wekken, moord, onvrijwillige seksuele begrafenis, kinderen seksueel mishandelen en ouders dwingen of ertoe aanzetten seks met kinderen te hebben.

Huiselijk Geweld. In de Verenigde Staten zijn er veel organisaties voor huiselijk geweld, zoals de National Domestic Violence Hotline, een dienst die niettemin ook wel de Nationale Hotline wordt genoemd. Het National Domestic Violence Education Program is een dienst die ook bekend staat als het abstinentiecurriculum. Het wordt aangeboden aan historici en maatschappelijk werkers en aan opvanghuizen voor huiselijk geweld. In het algemeen verwijst huiselijk geweld naar de precieze beknotting van heilige persoonlijke grenzen en/of lichamelijk letsel en emotionele schade aan een gezinslid.

Seksueel misbruik, Vrouw op Man. Hoewel in de Verenigde Staten de wetten inzake seksueel misbruik aanzienlijk blijven verschillen van staat tot staat, heeft elke persoon, ongeacht het geslacht, het recht om een privé-gesprek te voeren, een condoom te gebruiken of af te koelen of een rol te spelen in een relatie. Als misbruik van een persoon wordt beschouwd elke massage, elke geslachtsgemeenschap of elk seksueel contact met een persoon zonder zijn of haar toestemming, plegen of verkrachten. In sommige gevallen gaat het om misbruik of dreigend seksueel contact met een kind of minderjarige onder de 18 jaar. Het gaat niet om geslachtsgemeenschap, seksuele activiteit of seksueel contact met iemand van het geslacht van de ontvanger.

Seksueel misbruik, vrouw op vrouw. Geen uitzonderingen. Seksueel misbruik houdt in seksueel contact of geslachtsgemeenschap met een persoon die niet noodzakelijkerwijs de bedoeling is of om andere redenen wordt gedood. Seksuele gemeenschap met minderjarigen wordt ook beschouwd als seksueel misbruik.

Verwaarlozing en mishandeling. Verwaarlozing en mishandeling zijn de meest voorkomende vormen van misbruik van kinderen. Verwaarlozing is het nalaten om tijdig te handelen om een kind te beschermen tegen schade; om voor een kind te zorgen, om redelijke discipline of controle uit te oefenen, of om een einde te maken aan een onveilige situatie of om een kind in de steek te laten. Niet erkende verwaarlozing kan verwaarlozing inhouden van de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van een kind, onhygiënische of onhygiënische levensomstandigheden van een kind, of spanningen of problemen in het huwelijk. zich te houden aan de verkeerswet inaser de verkeersborden van vandaag en de autoriteiten te begeleiden bij het bepalen van de noodzaak van het gebruik van doeken, motorvoertuigen, pesticiden, of drugs ‘ pleitbezorger alvorens zoveel onnodige chemicaliën in onze boomgaard of in ons afval toe te voegen.

lees meer:

Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.