Mantelzorg Zeeland

Mensen denken vaak dat formele zorgverleners een zware last op zich nemen of er letterlijk in slagen om het juiste te doen. Een zorgverlener kan zichzelf zien als het vervullen van een plicht in plaats van te proberen achter de werkelijke behoeften van de betrokkenen te komen. Mensen kunnen bij informele zorg hogere verwachtingen hebben dat formele hulpverleners niet voldoende dienstbaar zijn, hetzij door hun toon, hetzij door hun handelen of het geven van informatie. Maar vaak is het tegendeel het geval. Van mantelzorgers wordt vaak verwacht dat zij een dynamische, betrokken en soms onbaatzuchtige verbinder zijn in verschillende organisaties, waar rollen nog steeds eerder worden aangenomen dan afgevinkt. Dus hoe kunnen we dit soort zorg aanmoedigen?

1. Vandaag hebben we verschillende communicatieniveaus. De een noemt de zorgverlener (die het hele mantelzorgproces heeft doorlopen) de liefdespisser en de beschermde zorgverlener buigt mogelijk schadelijke opmerkingen af met: “Ik hoop echt dat ik gelijk heb.” Andere mensen zeggen: “Hij moet wel een heel slechte buurman of een heel ruig kind zijn geweest.” mantelzorg wordt nog steeds als mantelzorg beschouwd zolang je de grens niet overschrijdt met zelfingenomen uitspraken als: “Ik vertrouw het systeem niet.” Doe moeite om de situatie te zien vanuit het oogpunt van de zorgverlener. Vraag hoe de dingen zullen worden afgehandeld. Vraag wat je kunt doen om te helpen. Het is belangrijk om de hele situatie in ogenschouw te nemen.

2. We hebben verschillende opvattingen over de rol van zorgvrijwilligers en zorgverleners. Hoewel we een programma hebben opgezet voor mensen van alle leeftijden in verschillende instellingen in het hele land, hebben we nog steeds een beperkt begrip van hoe diep ieder individu functioneerde. Carrières hoeven niet te worden bepaald door leeftijd of wat elk klein stukje zorg inhoudt of hoe je een sterke krachtige stem kunt hebben in gemeenschapszaken. Zorgverleners en anderen in de gemeenschap zouden hier meer aandacht aan moeten besteden. Welke rol ga je spelen? Hoe kunt u verschillende belangen in de gemeenschap koesteren? Deze rol moet meer komen van informele zorgverlening.

3. Internet is een krachtig instrument voor mantelzorg. Door de sterke punten, de Online Home Care Association is een geweldige plek om te beginnen. U kunt ook lokale groepen of een nationale organisatie vinden. Idealiter zou de mantelzorger een thuiszorgmedewerker moeten hebben die hij/zij afwisselend kan benaderen. Dat zou een grote aanwinst zijn voor mantelzorg. Als enkele mantelzorgers nog op zichzelf kunnen wonen, moeten zij de mantelzorg aanvullen met korte .

4. Vraag het aan vrienden en familie. Sluit u aan bij een steungroep voor mantelzorgers, zorg voor een bejaarde ouder of een ander familielid of regel af en toe een lunch met een vriend of familielid.

5. Blijf positief. Houd de goede middenweg aan en concentreer je op de positieve dingen die zijn gebeurd tijdens het omgaan met mantelzorg. Zie uw rol als mantelzorger als een grote B gezegend. Wat er ook gebeurt, je zult niet de eer krijgen die je verdient, ook al zie je jezelf als een van de belangrijkste mensen in je gemeenschap. Hoe meer je trots bent op wat je doet, des te minder hoef je drama in je leven toe te voegen.

6. Laat je verdediging niet zakken. Het is al moeilijk genoeg als u alleen bent. Laat je motivatie om door te gaan met wat je hebt gedaan niet verstikken door het simpele gejammer en gekreun van mensen. Sommige mensen hebben van nature een harde reel, dus je moet oppassen dat je hen niet de boodschap laat bepalen die je krijgt over het geven van zorg. Blijf in contact met wie je kunt en blijf op de hoogte. Wees voorbereid als het moeilijk wordt.

Lees meer:
Mantelzorgmakelaar 
Ouderenzorg Zeeland 

 

 

Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.