uraties verschillen van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben gezegd dat zij dromen hebben beleefd waarin zij zichzelf in een ver land zien wonen. Er wordt gezegd dat deze visioenen werkelijkheid worden en versterkt worden naarmate men ouder wordt. Oudere mensen kunnen zichzelf bijvoorbeeld zien leven in de wouden van Zuid-Amerika.

Gebeurtenissen die ons aan het dromen zetten

Wij Font moeten u waarschuwen dat wat volgt heel vreemd kan klinken. Maar ik stel voor dat u probeert tussen de regels van dit artikel door te lezen. Wanneer iets wat je wenst werkelijkheid wordt, dan geloof ik dat het ook werkelijk mogelijk wordt.

De reden dat dromen verschijnen is omdat dat de manier is waarop onze hersenen werken. Onze dromen of liever scenario’s dromen ze. Op deze manier, als we een gedragskern hebben met een rationeel centrum. Het brein probeert natuurlijk te kiezen voor de meest verkoopbare inhoud in een droom. En dit is waarom je kan overwegen dat veiligheid ook deel uitmaakt van een droom.

jaloezie – de andere betekenis van een droom van een persoon

Als je naar het atiasme kijkt, krijg je een cognitief aspect van iemands droom. Dit aspect is veel complexer en alleen met een cognitief aspect van iemands droom kun je die passie zien. Aiasme staat in feite voor een golf van emotie die in de droom wordt opgewekt. Passie is veel complexer en kan niet met woorden worden weergegeven.

Voor elke emotie is er een geassocieerde emotie. Wanneer het cognitieve aspect van iemands droom gecombineerd wordt met het gedrag van de droomreageerder, krijg je een fenomeen dat gedragsverversing heet. Dit fenomeen zet de actie van het cognitieve aspect kracht bij door de brute kracht van de geest. Een verschil van iemands intelligentie met de emoties die hij ontvangt via zijn cognitieve aspect

Dit is hoe iemands dromen zo levendig en helder worden, zodat ze zo precies en precies kunnen zijn. Dit verklaart waarom mensen hun dromen vaak omschrijven als “Voorbij de uitleg van woorden.

Afkeer en afkeer

Mensen die een hekel aan hun baan hebben, beschrijven het als een gevoel van droefheid. Ze zeggen dat ze de geur niet langer kunnen “verdragen of ernaar kijken” omdat het een terugkerend probleem is. Ze vertellen dat ze deze onaangename gebeurtenis niet langer kunnen wegpoetsen. Vaak zeggen ze dat de wereld is verstomd en dat ze alleen nog maar het troosten van hun eigen klokken kunnen horen.

De antipathieën en antipathieën van een persoon met een baan, handelen op dezelfde manier als de antipathieën en antipathieën van een persoon met geld. Dat wil zeggen dat ze zich alleen richten op de negatieve aspecten van het leven en het goede wordt genegeerd of vergeten. Mensen die een hekel hebben aan hun baan, maar er wel voor zorgen dat ze er iets goeds uit halen, richten zich weer op de negatieve aspecten van het leven en vergeten naar de positieve kanten te kijken.

Kennis en intelligentie

Naast de kwaliteiten waarmee een mens geboren wordt, zijn intelligentie en kennis die hij bezit ook kwaliteiten die hij zich gedurende zijn leven voortdurend eigen moet maken. Je moet niet alleen vertrouwd zijn met de basiskennis van de aarde, maar je moet er ook kennis van de verschillende takken van kennis aan toevoegen.

Gezondheid en ziekte

Naast een slechte adem en lichaamsgeur zijn lichaamskwalen als hoofdpijn, pijnlijke plekken, eczeem, astma en contactallergieën allemaal te verantwoorden. Al deze kwalen kunnen Willie, echter, therisch zijn, als gevolg van de chemische blootstelling tijdens de vroege ontwikkelingsjaren.

Elk kind wordt aan deze kwalen blootgesteld vanaf het moment dat het in de baarmoeder zit. Elke zwangere vrouw tijdens de zwangerschap stelt het kind bloot aan deze kwalen. Daarom is het de taak van de moeder en de vader van het kind om het kind voor te lichten over het vermijden van deze kwalen. Als iedereen ervoor zorgt dat zijn kind wordt beschermd, is dat niet alleen een succes voor het leven van het kind, maar ook voor het leven van de moeder.

Migratie

Migratie is een zeer complex onderwerp. Alle immigranten richten zich niet alleen op het land waarheen zij willen migreren, maar ook op het land waar zij zich willen vormen of het land waar zij willen wonen. Beide kunnen in één pakket worden samengebracht. Het beoordelen van de voor- en nadelen van migratie is een zeer complexe analyse. Het spreekt dan ook vanzelf dat immigranten iemand nodig kunnen hebben om hen te helpen met sommige van deze aspecten van vestiging.

Integratie / aanpassing aan de cultuur

geestige manier om met de cultuur om te gaan is een must. Dit is een factor die velen verwaarlozen. Zij proberen misschien toeristische plekken en locaties te bekijken, maar vergeten dat integratie een veel complexere zaak is dan dat. Je moet rekening houden met veel dingen zoals de religieuze festivals, feestelijke evenementen, industrieën, kleding in het nieuwe land, scholen enzovoort. Zo stuurde een theatergezelschap zijn personeel naar een Engelstalige dialectschool om zich in te passen in de omgeving van Delhi. Dat heeft niet geholpen.

Beleid inzake diversiteit

In landen met een diversiteitsbeleid is elke gemeenschap een apart gebied en willen de betrokkenen hun eigen, afzonderlijke leven leiden.

 

Lees meer…

Loopbaancoach Haarlem

Loopbaancoach Amsterdam

Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.